بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)

بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)

بیماری ALS (اسکلروز جانبی آمیوتروفیک) نوعی بیماری عصب شناختی پیشرونده است که منجر به ضعیف شدن عضلات و در نهایت فلجی عمومی می شود. به طوریکه فرد قادر به حرکت کردن نخواهد بود. یکی از افراد مشهوری که به بیماری ALS مبتلا شده بود، استیون هاوکینگ فیزیکدان مشهور است.  از جمله علائم اصلی بیماری ALS:

  • دشواری در گفتار 
  • اختلال بلع
  • ناتوانی در راه رفتن
  • مشکلات تنفسی

بیماری ALS با شیوع 2 نفر در هر 100 هزار نفر رخ می دهد. %73 بیماران مبتلا به ALS دارای مشکلات بلع هستند و معمولا دارای علامت آبریزش آب دهان، مایعات و غذا می باشند.  فیزیوتراپی و کاردرمانی می نوانند به افراد دارای بیماری ALS کمک کنند تا توانمندی های موجود را افزایش دهند تا از مشکلات حرکتی بیشتر و نیز درد جلوگیری شود. فیزیوتراپیست با ارزیابی رینج حرکتی مفاصل، قدرت و مهارتهای حرکتی به طراحی برنامه درمانی بیماران ALS می پردازد از جمله:

  • بهبود عملکرد حرکتی و مدیریت ناتوانی های فیزیکی
  • تمرینات مناسب جهت حفظ طیف حرکتی و پیشگیری یا کاهش دردهای فیزیکی حین حرکت
  • پیشنهاد استفاده از وسایل کمکی جهت افزایش استقلال و کیفیت زندگی

از طرفی با توجه به مشکلات گفتاری و ارتباطی و نیز اختلال بلع بیماران ALS، گفتاردرمانگر می تواند با استفاده از تمرینات ویژه بیماران ALS به بهبود وضعیت بلع و با استفاده از روش هایی همچون تخته های ارتباطی و نرم افزارهای گفتاردرمانی به کمک بیماران ALS پرداخته تا مشکلات ارتباطی و بلع این بیماران کاهش یابد.


 بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک  ALS  گفتار درمانی درمان ALS  فیزوتراپی درمان ALS